WEL HET LAATSTE NIEUWS

Emmeloord Opent Vis in het Net Museum

Website nu officieel geschiedenis


Emmeloord, februari 2009

"De kogel gaat door de kerk," klonk het en met deze daadkrachtige woorden, toevallig gelijk aan het motto van een bekend sloopbedrijf uit het zuiden des lands, liet N. Vis - internetentrepreneur, boer, beoogd minister van Gezondheidszorg en Economische zaken onder Obama, bedenker van diens campagne met miljoenen gratis blikopeners (de yes we can-openers) en bovendien eigenaar van Vis in het Net - aan redactie, medewerkers én de leden van de Emmeloorder culturele elite (die allebei gelukkig gekomen waren) weten dat hij akkoord gaat met de plannen om een

Vis in het Net Museum

te openen in zijn voorheen door hem en enkele onderduikers uit Irak, Urk en Jurgensland bewoonde herenboerderij Viszicht, en Vis in het Net met zijn rijke geschiedenis en vele honderden ietwat stinkende dossiers integraal naar datzelfde museum te verplaatsen, onder slechts één dwingende voorwaarde, namelijk dat er een speciale lange-zinnen-kamer zou komen, waarmee de bedenker van dit nieuwe museum, de altijd erg bij de website betrokken en uitermate charmante internetondernemer, kadobondichter en ongefundeerdekritiekspuier Jelmer Jellema zonder morren kon instemmen, verzot als hij is op de onderschatte kunstvorm die de betere volzin toch is, hoewel hij wel als voorwaarde stelde dat elke zin vooraf volledig uitgekamd en onderzocht zou worden door de nieuw aan te stellen hoofdsuppoost, de nu bijna voormalig eindredacteur van het onderhavige internetmagazine, Walter Rutten, die op zijn beurt weer akkoord kon gaan met zijn taak, zolang er maar een puik uniform en een raar hoedje bij zou horen, wat N. Vis en Jelmer Jellema maar al te graag direct toezegden, dit alles ter verdere eer en glorie van, en nagedachtenis ook aan de humor die ons - u leest thans een stuk van de hand van genoemde Jellema - al tien jaar van de straat houdt en die ons de laatste tijd, voornamelijk door Jelmers drukke bezigheden met Spin in het Web, zijn gedichten en andere projecten, als een soort van vrolijke doch strakke strop om de nek hangt, wat uiteindelijk, na ampel beraad met lezers, inzenders, linkruilers en al diegenen die gereageerd hadden op onze oproep om mee te denken over de toekomst van Niet Het Laatste Nieuws, geleid heeft tot een mooi terugkijken naar onder andere Harde Sex, De Nationale Popcornloterij, de Urker Kwestie, de vaste woordvoerder van de NS, Z. Bussenin, onze koninklijke familie en natuurlijk de heren Wilders en Verdonk, in een museum dat wat ons betreft onder de domeinnaam Visinhetnet.nl voor altijd blijft bestaan en dat zojuist officieel geopend is door het naar binnen hijsen van de zin die u thans leest, wat nog een heel werk opleverde voor zowel de betrokken bouwvakkers als de nu bijna voormalig eindredacteur, want zulk een zin geeft nou eenmaal wat speling en vorm betreft heel wat aarde rond de voeten, en die, bij wijze van de allerlaatste woorden van mijn geliefde website die zolang een deel van mijn toch al beperkte brein heeft bezet, niet anders kan eindigen dan met één belangrijk laatste woord: adios, en bedankt, en wie weet tot ziens, en bedankt.

Jelmer Jellema

(En bedankt he).

Adios, en wil je meer in dit genre, kijk dan op www.jurgensland.nl. En wil je meer van deze schrijver, kijk dan op www.jelmerjellema.nl

Actieve bezoekers: 1

tabee...
we will meet again...


©1999-2019 Spin in het Web te Apeldoorn.
Overname alleen na expliciete toestemming (zie ook colofon). Sommige onderdelen worden in licentie gebruikt. De copyright hiervan berust bij de licentiegevers.
Vis in het Net, Spin in het Web en Niet Het Laatste Nieuws zijn gedeponeerde merken.

Op deze site zijn onze Privacy voorwaarden van toepassing

Vis in het Net is ontworpen voor gebruik op een schermresolutie van 800x600 of hoger. We hebben de site ontwikkeld met Microsoft Internet Explorer 6.0 als testbrowser. Zie ook de colofon