oude archief | huidige archief

Oorlog Lijkt Onafwendbaar

Nederlands-Urker Relatie Verslechtert Snel

Emmeloord - De relatie tussen Nederland en het Gematigd Islamitisch Koninkrijk Urk verslechtert met de minuut nu de partijen zich in twee op het oog ongerelateerde conflicten ingraven. Urk heeft al reservisten opgeroepen terwijl Nederland de marine in staat van paraatheid heeft gebracht.

Nederland probeert al maanden toegang te krijgen tot het Urker kadaster in de schuur van groentehandel Het Lekkerbekje. Een gerepatrieerde Urk met Nederlandse bijstand mag geen woning, boot of vrouw van meer dan 10.000 Urkguldens (ongeveer 4.500 euro) bezitten, en Nederland wil dit graag controleren.

Koning Yucel II heeft dit echter persoonlijk verboden, officieel omdat de Nederlandse ambtenaren "honden" zijn "waar ons Gematigd Koninkrijk over spuugt", maar eigenlijk natuurlijk omdat Urk Nederland nog steeds niet vertrouwt. Nederland heeft zich lange tijd verzet tegen de onafhankelijkheid die Urk in 1999 per Staatslot ontving, en wil eigenlijk dat het eiland terugkeert bij het moederland. De export van uitkeringen naar Urk is nu stopgezet, zodat minstens vier Urken zonder geld zitten.

In een heel ander conflict wordt Nederland door Urk beschuldigd van steun aan de nieuwe beweging Seculier Nieuw Urk (SNURK), die een niet-islamitisch Urk voorstaat dat op den duur weer aansluiting kan vinden bij Nederland, en die het net van een bloedige burgeroorlog herstelde schiereiland sinds kort vanuit geheime bases op het naburige Schokland met mortiergranaten bestookt.


Het voormalige ex-eiland heeft al erg te leiden gehad onder de mortieraanvallen vanaf Schokland.

Minister Bazurk van Buitenurker Zaken en Defensie zegt schriftelijk bewijs te hebben dat zijn Nederlandse collega De Grave onder het mom van een cultuursubsidie voor de Schoklander Volksdansvereniging vier miljoen euro aan SNURK heeft gegeven. "En dat men met zulk een mise in het achterhoofd chicaneert omtrent vier onzer ingezetenen is mij bepaald een gruwel," aldus de eloquente bewindsman, die vierhonderd reservisten van zee heeft teruggeroepen en zich duidelijk klaar maakt voor een repercussie.

Nederland heeft hierop besloten de oorlogsbodem HM Karremans uit de Adriatische Zee terug te roepen om Urk in de gaten te houden en er zo nodig, volgens De Grave, "een soort Atlantis van te maken." De immer ludieke minister heeft de NAVO-partners gevraagd om artikel vijf van het verdrag in werking te stellen, zodat een aanval door Nederland gezien kan worden als een gezamenlijke verdediging.

Maar ondertussen staan de diplomatieke offensieven nog niet stil. N. Vis, internet-entrepreneur, boer, internationaal diplomaat en eigenaar van deze site is door de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, namens de Veiligheidsraad gevraagd als onderhandelaar op te treden. Vis is één van de weinige Nederlanders die een goede band heeft met het Urker koningshuis - de eerste koning heeft tijdens zijn ballingschap in begin 2001 op zijn boerderij Viszicht gewoond.

Maar Vis is ondertussen ook wethouder Terrorismebestrijding in Emmeloord - waaronder Schokland valt - en lijsttrekker voor OKEE 2002 bij de komende Kamerverkiezingen. Het is de vraag of deze rollen wel samengaan. Bovendien heeft Nederland al laten weten liever te gaan vechten: "Wij hebben commando's die echt weer eens moeten knokken, anders worden ze onhandelbaar."

Zoals al meer dan twee-en-een-half jaar zal Vis in het Net u met eigen reporters en fotografen ter plekke op de hoogte blijven houden van het heetste nieuws uit de Zuiderzee.

03-04-2002

oude archief | huidige archief

Welkom in het Vis in het Net Museum
Vanaf 10-2-2009 is Vis in het Net niet meer een actieve website met uw dagelijkse portie satire. De site is, met alle medewerkers, overgebracht naar dit museum. Veel plezier met de sentimental journey die een bezoekje aan tien jaar bloed, zweet en tranen (van het lachen natuurlijk) voortaan is.

Zie ook onze museumpagina en de speciale pagina ter nagedachtenis aan de popcornloterij.
(mededeling van de VVV Texel)

Zeerob

Vis in het Net is de trotse sponsor van het linkeroog (1/196e deel) van de gekste zeehond op Texel (en dat zegt wat!): zeehond (Popcorn-) Rob bij Ecomare.

Actieve bezoekers: 3

©1999-2019 Spin in het Web te Apeldoorn.
Overname alleen na expliciete toestemming (zie ook colofon). Sommige onderdelen worden in licentie gebruikt. De copyright hiervan berust bij de licentiegevers.
Vis in het Net, Spin in het Web en Niet Het Laatste Nieuws zijn gedeponeerde merken.

Op deze site zijn onze Privacy voorwaarden van toepassing

Vis in het Net is ontworpen voor gebruik op een schermresolutie van 800x600 of hoger. We hebben de site ontwikkeld met Microsoft Internet Explorer 6.0 als testbrowser. Zie ook de colofon