oude archief | huidige archief

Stemmen Telt!

Emmeloord - Vandaag worden in de meeste Nederlandse gemeenten verkiezingen gehouden. Voor veel mensen is het echter niet vanzelfsprekend om te gaan stemmen: massaal gaan zij vandaag naar werk, stad of zwembad, maar het stemhokje zullen ze niet aandoen. En dat terwijl op lokaal niveau vaak belangrijke kwesties spelen. Vis in het Net deed een rondje Nederland en tekende twee sprekende voorbeelden op met als doel de twijfelende lezer alsnog tot stemmen te bewegen.

Een brug voor Ruumte


In de mooie Overijsselse gemeente Ruumte spitst de strijd zich toe op de nieuwe brug over het kanaal van Ruumte Tot Ralserwoude. Alle partijen, links en rechts, gevestigd en nieuw, landelijk en lokaal, zijn het over één ding eens: de brug moet er komen. Of, zoals lijsttrekker Bob Bangeheld van Rood Ruumte het stelt: "Het is niet de brug zelf waarover we rollend gaan. Het is goed voor Ruumte als we eens zonder nat te worden aan de andere kant van het kanaal zouden kunnen komen."

De échte kwestie is de kleur van de nieuwe brug. Het gemeentebestuur (CDA / GroenLinks) heeft na lang intern beraadslagen besloten dat hij groen moet worden. Maar de oppositie weigert hiermee akkoord te gaan: "Het bestuur denkt met een groene brug mooie sier te maken, maar het is ten eerste sluikreclame voor de coalitiepartijen, ten tweede zien mensen een groene brug niet goed en dan worden we toch weer nat en bovendien past het niet in de rest van Ruumte, waar we toch duidelijk voor blauw gekozen hebben," vindt Ama Teur van Ruumte Wil Meer Blauw Op Straat.

Samen met Rood Ruumte en de Ruumter Regenboogpartij heeft ze het platform Dan Maar Geen Brug opgericht met de bedoeling een referendum aan te vragen. Maar dit is stukgelopen op interne ruzies over de te gebruiken stelling. Nu is de kleur van de nieuwe brug hét thema van de verkiezingen en kunnen de Ruumtenaren zich alsnog uitspreken. Maar dan moeten ze wel gaan stemmen.

Grammerberg: Wildplassers

Als tweede voorbeeld van de belangrijke kwesties die op het lokale niveau spelen nemen wij u mee naar het idyllische Limburgse stadje Grammerberg, dat helaas al jaren gebukt gaat onder wildplassers. Het unieke volgens de oud-Grammerberger Boogconstructieleer gebouwde kerkje, het gemeentehuis, de monumentale spuitmondfontein, allemaal zijn ze verzuurd en verweerd door de liters urine die ze dagelijks te verduren krijgen.

En dat komt allemaal door het gemeentebestuur, vindt Leefbaar Grammerberg (LG) bij monde van Jaenne Hiembulfluter. "Zij kijken glimlachend toe terwijl wildplasfanatici ons stadje overspoelen." Hiembulfluter is tweede op de lijst van LG en woordvoerster wildplaszaken. Ze staat voor een nieuw gemeentebestuur zonder deelname van Grammerberg Plast Wild (GPW), de partij die nu nog goed is voor drie van de vier wethouders. De vierde wethouder is van OKEE - Met Alle Winden Mee, die dit jaar voor het eerst ook meedoet aan de landelijke verkiezingen.

GPW was vier jaar geleden een kleine partij met een beperkt verkiezingsprogramma: Grammerberg moest terug naar de natuur en dat kon bereikt worden door wildplassen niet alleen toe te staan, maar ook aan te moedigen. Hun verrassende verkiezingszege hadden ze te danken aan de vele proteststemmen van mensen die het beleid van de Grammerberger Katholieke Afgravingsbeweging - al twintig jaar leverancier van gemeentebestuurders - met al zijn stof en geluidsoverlast meer dan zat waren. En de wildplasbeweging maakte haar beloften waar, eerst met een gedoogbeleid, toen met wcpot-verwijderpremies en uiteindelijk met gesubsidieerde busreizen voor wildplassers uit binnen- en buitenland naar "het mooiste wildplasstekje van Nederland."

Voor Hiembulfluter is de opkomst van GPW een goed voorbeeld van het gevaar van proteststemmen. "Wij Hiembulfluters gaan eeuwen terug in Grammerberg. Vergeet niet dat het kapotgeplaste monument voor de slag om de nu helaas afgegraven Grammerberg uit 1756 óók een monument is voor de tientallen omgekomen Hiembulfluters. Wij weten wat goed voor Grammerberg is. Maar de meeste bewoners weten hoogstens achteraf een beetje wat slecht voor ons stadje is. En dan krijg je proteststemmen die de situatie eerder verergeren dan verbeteren."

Leefbaar Grammerberg wil dit patroon ombuigen en is daarom in combinatie met De Grammerberger Herstelbeweging met een positief programma gekomen: "Wij staan voor het herstellen van de heuvels, een verbod op wildplassers en het leefbaar maken van Grammerberg door een subsidie op airconditioners." Wethouder Pim Plas (GPW) wijst enkel op de "gespleten tong" van Hiembulfluter, die volgens hem vier jaar geleden geprobeerd heeft aan de macht te komen met het Nieuw Grammerberger Front dat een Groot-Grammerberggedachte uitdroeg. Voor de rest wacht Plas de verkiezingen af. "De mensen mogen het zeggen."

Maar dan moeten ze wel gaan stemmen!

06-03-2002

oude archief | huidige archief

Welkom in het Vis in het Net Museum
Vanaf 10-2-2009 is Vis in het Net niet meer een actieve website met uw dagelijkse portie satire. De site is, met alle medewerkers, overgebracht naar dit museum. Veel plezier met de sentimental journey die een bezoekje aan tien jaar bloed, zweet en tranen (van het lachen natuurlijk) voortaan is.

Zie ook onze museumpagina en de speciale pagina ter nagedachtenis aan de popcornloterij.
(mededeling van de VVV Texel)

Zeerob

Vis in het Net is de trotse sponsor van het linkeroog (1/196e deel) van de gekste zeehond op Texel (en dat zegt wat!): zeehond (Popcorn-) Rob bij Ecomare.

Actieve bezoekers: 4

©1999-2019 Spin in het Web te Apeldoorn.
Overname alleen na expliciete toestemming (zie ook colofon). Sommige onderdelen worden in licentie gebruikt. De copyright hiervan berust bij de licentiegevers.
Vis in het Net, Spin in het Web en Niet Het Laatste Nieuws zijn gedeponeerde merken.

Op deze site zijn onze Privacy voorwaarden van toepassing

Vis in het Net is ontworpen voor gebruik op een schermresolutie van 800x600 of hoger. We hebben de site ontwikkeld met Microsoft Internet Explorer 6.0 als testbrowser. Zie ook de colofon