oude archief | huidige archief

UFO Landt In Heerde

Heerde - Ondanks het slechte weer is rond lunchtijd een vliegende schotel geland in Heerde. De ongeveer vierhonderd vreemd uitziende passagiers zijn van hun eigen planeet verdreven en willen hier blijven wonen. Hun duizenden ogen zijn op het Gelderse plaatsje gevallen omdat het leek alsof ze verwacht werden, aldus AA-26, de leider van het stel.

Heel Heerde is gisteren en vanochtend druk in de weer geweest om de straten te versieren voor de binnenkomst van bewoner Gerard van Velde. Toen er in plaats daarvan een soort enorme gouden plak naar beneden kwam zetten - waarbij de bebouwing rond de brink midden in het liefelijke plaatsje kwam te vervallen - keken de Heerdenaren, verstandig als ze zijn, wel even op.

Burgemeester Hoornstra, die al met ambtsketen klaar stond om de topschaatser te huldigen, was de eerste die zich aanpaste aan de nieuwe situatie en zich met zijn voor Van Velde bedoelde speech gewoon tot AA-26 en de zijnen richtte. Hij heette hun welkom in het hun zo bekende dorp waar ze volgens hem nu op zouden kijken als het dorp dat hun gebracht heeft tot de wereldklasse die zij deze dagen hebben getoond. En waar, knipoogde de burgemeester, taal als "grote kloten" en "kut met peren" niet echt aan de orde van de dag is.

AA-26 krabde zich tijdens de speech vele malen op het kwab, maar diende de nieuwsgierige dorpelingen ad rem van repliek door de burgemeester en alle belangstellenden te bedanken voor het warme welkom, zich te verontschuldigen voor de taal gebezigd in eerder tijden en te melden dat ze het liefst nooit meer weg zouden gaan.

Toen het nieuws over de Bezoekers vanuit Heerde per telegram en fietskoerier het Haagse bereikte kwam de Tweede Kamer direct in spoedzitting bijeen om over een eventuele reactie te beraadslagen. Een unanieme opvatting over het te volgen pad bleek wegens de in deze dagen gangbare verkiezingsretoriek echter onmogelijk.

CDA-leider Balkenende, die als oppositieleider als eerste aan het woord kwam, stelde dat buitenaardse wezens "natuurlijk niet minder dan welkom" zijn in ons land. "Wij moeten openstaan voor Afrikanen en aliens gelijk wanneer zij onze hulp nodig hebben." Wel voegde hij hier direct aan toe dat dit niet zo ver moet gaan als dat onze cultuur hierdoor bedreigd wordt: "Ik verwacht dan ook alle 400 Bezoekers volgende week bij taalcentrum en kookcursus, met hun ogen op twee per persoon na afgeplakt."

Ad Melkert, de door de PvdA en enkele buitenlandse mogendheden beoogde opvolger van de premier (Wim Kok, red.) hekelde de taal van Balkenende: "Dat is echt napraten van onderbuikpartijen als Leefbaar Nederland. Gemakkelijk scoren zonder inhoud." Melkert vond dat de nieuwkomers gewoon opgenomen moesten worden. Wel voegde hij hier direct aan toe dat dit niet zo ver moest gaan als dat onze verzorgingsstaat hierdoor bedreigd werd: "Ik verwacht alle 400 Wezens van Onbekende Status morgen bij het arbeidsbureau en overmorgen op de gemeentewerf."

VVD-fractieleider Dijkstal kon wegens verplichtingen in het jazz-circuit niet aanwezig zijn, maar asielwoordvoerder Henk Kamp vond dat het tijd werd om "de verkiezingen de electie te laten" en een "realistisch, daadkrachtig ... euhm, ding te ... euhm, doen." De buitenaardelingen moeten volgens hem eerst tot rust komen "want het is ongetwijfeld een eind vliegen naar Heerde." Wel voegde hij hier direct aan toe dat dit niet voor eeuwig kan duren: "Ik verwacht dat alle 400 Tijdelijk Aardelingen voor het einde van de maand, zeg donderdag, waar mogelijk afgetapet en gekneveld en op eigen kosten per charter naar hun thuisplaneet, waar het ongetwijfeld veilig is, worden teruggedeporteerd."

Thom De Graaf (D66) wilde nog geen uitspraak doen. Hij vind dat "dit precies een zaak is waarmee de politiek kan laten zien dat we serieus bestuurder zijn." Hij wil een voorbereidingscommissie instellen die "AA-26 en de overige Problemen" ondervraagt om tot een goede probleemomschrijving te komen, die dan door een parlementaire onderzoekscommissie kan worden uitgewerkt tot een concepttekst waar wijze heren vervolgens een referendabele stelling van maken. "En dan mag een commissie waarin ook één of twee Heerdenaren kunnen zitten dus kiezen."

GroenLinks heeft bij monde van Paul Rosenmöller laten weten de beslissing "aan de kiezer" over te laten: "We willen liever een goed en progressief dan een duidelijk standpunt. Het congres van 2003 zal uitsluitsel brengen."

In afwachting van een permanente oplossing heeft de gemeente Heerde de buitenaardse wezens tijdelijk ondergebracht in een nabijgelegen Van Der Valk-hotel en bij de plaatselijke beeldhouwer een nieuwe kopie besteld van het door de vliegende schotel vermorzelde beeld van de Schaapherder. Gerard van Velde maakt zijn welgevormde borst ondertussen nat voor een flink feestje, desnoods mét de nieuwkomers: "Grote kloten als dat niet door gaat. Dan ga ik nog liever op de bek met een alien."

26-02-2002

oude archief | huidige archief

Welkom in het Vis in het Net Museum
Vanaf 10-2-2009 is Vis in het Net niet meer een actieve website met uw dagelijkse portie satire. De site is, met alle medewerkers, overgebracht naar dit museum. Veel plezier met de sentimental journey die een bezoekje aan tien jaar bloed, zweet en tranen (van het lachen natuurlijk) voortaan is.

Zie ook onze museumpagina en de speciale pagina ter nagedachtenis aan de popcornloterij.
(mededeling van de VVV Texel)

Zeerob

Vis in het Net is de trotse sponsor van het linkeroog (1/196e deel) van de gekste zeehond op Texel (en dat zegt wat!): zeehond (Popcorn-) Rob bij Ecomare.

Actieve bezoekers: 4

©1999-2019 Spin in het Web te Apeldoorn.
Overname alleen na expliciete toestemming (zie ook colofon). Sommige onderdelen worden in licentie gebruikt. De copyright hiervan berust bij de licentiegevers.
Vis in het Net, Spin in het Web en Niet Het Laatste Nieuws zijn gedeponeerde merken.

Op deze site zijn onze Privacy voorwaarden van toepassing

Vis in het Net is ontworpen voor gebruik op een schermresolutie van 800x600 of hoger. We hebben de site ontwikkeld met Microsoft Internet Explorer 6.0 als testbrowser. Zie ook de colofon