oude archief | huidige archief

Seks Is Uit

Eindhoven / Rotterdam - Seks is uit. De vrijetijdsbesteding verliest steeds meer terrein aan andere bezigheden zoals bordspelen, sport en het kijken van DVD's. Dit concludeert het Eindhovense Trimbaaninstituut uit een grootschalig onderzoek.

Het Trimbaaninstituut voert al sinds de jaren zestig elke twee jaar het Nationale Bezigheidsonderzoek (NBO) uit. Van zo'n 1500 mensen worden de tijdsbestedingen twee maanden lang gedetailleerd bijgehouden. Dit jaar is dat voor het eerst niet door middel van een logboek gebeurd, maar met enkele op het lichaam bevestigde camera's, microfonen en meetapparatuur, zodat de onderzoekers de proefpersonen live konden volgen.

Goed Voorbereid - Geen Seks

Dat er ondanks deze nieuwe technologie bijster weinig seksuele activiteit te bespeuren viel was erg teleurstellend voor de medewerkers die juist het onderzoek naar de seks dag in dag uit moesten begeleiden. "Een half jaar heb ik me voorbereid," vertelt onderzoekster Ana To Mie van het Trimbaaninstituut. "Ik heb me ingelezen, testruns gedaan, overlegd en overwogen. Nachten heb ik ervan wakker gelegen. En nu zat ik daar maar in dat warme, zweterige lab zonder ramen, te denken: waar blijft die seks?"


Relatieve vrijetijdsbesteding over 30 jaar. Seks is momenteel minder populair dan pinda's doppen.
(c) 2002 Trimbaaninstituut / Vis in het Net.

"En mijn collega's dachten er precies zo over. Keer op keer, avond na avond hadden wij het over het gebrek aan seks. Het leek potdorie mijn studententijd wel - wat een rottijd was dat."

Tijdgebrek

Maar de dames en heren proefpersoon bleken het spelen van Kolonisten, squashen en het kijken naar When Harry Met Sally te prefereren boven het toegeven aan de vleselijke lusten der geslachtsgemeenschap, vertelt To Mie: "Kortom: er was genoeg geschreeuw, gezucht en gesteun te horen, maar coïtus ho maar. Tot teleurstelling van mij en mijn collegaatjes was er zelfs niemand in voor fellatio. Onze kladblokken bleven onbeschreven."

Een eenvoudige verklaring voor het gebrek aan belangstelling voor de seks is er niet. Het Trimbaaninstituut zoekt het vooralsnog in de overdaad van de jaren negentig. "Misschien hebben veel mensen het afgelopen decennium wél blootgestaan aan het geslachtsleven, en zitten ze nu zogezegd stuk. Seks is daardoor in de ogen van een grote groep misschien een beetje een stoffige activiteit geworden," overweegt de onderzoekster.

Ze voegt hier direct aan toe dat ook de hernieuwde populariteit van bordspelen, handwerken en - in mindere mate - pinda's doppen meegewogen moet worden: "men heeft daardoor ook gewoon weinig tijd voor de paring. En er zijn voor veel mensen maar weinig vormen van gemeenschap die goed toe te passen zijn op een spelletjesavond met vrienden en bekenden."

Van Dattum

De Rotterdamse Vereniging van Bijslaaphobbyisten Van Dattum ziet het ledental ondertussen met grote sprongen dalen. Voorzitter Robert Rampetamp: "De afgelopen jaren zagen we het aantal leden steeds omhooggaan, vaak met horten en stoten, maar toch. Maar nu zeggen mensen met bosjes hun lidmaatschap op. Vaak lopen ze over naar de Rotterdamse Pindaclub Dop Op, die zelfs korting geeft aan onze oud-leden. Zo'n leegloop is voor het individuele lid bijzonder sneu."

Van Dattum wil nu met een grote mediacampagne de seks nieuw leven inblazen. Er komen posters, brochures en zelfs radio- en tv-spotjes. Centraal in de campagne staat het vergelijken van de seks met andere hobby's, onder het motto Waarom zou je niet gaan neuken? De spotjes met hobby's als roeien, DVD's kijken en spelletjesavonden zijn al klaar, voor pinda's doppen staat een brainstormsessie gepland. De vereniging hoopt hiermee het tij te kunnen keren en het ietwat stoffige imago van de seks eens flink op te poetsen.

20-02-2002

oude archief | huidige archief

Welkom in het Vis in het Net Museum
Vanaf 10-2-2009 is Vis in het Net niet meer een actieve website met uw dagelijkse portie satire. De site is, met alle medewerkers, overgebracht naar dit museum. Veel plezier met de sentimental journey die een bezoekje aan tien jaar bloed, zweet en tranen (van het lachen natuurlijk) voortaan is.

Zie ook onze museumpagina en de speciale pagina ter nagedachtenis aan de popcornloterij.
(mededeling van de VVV Texel)

Zeerob

Vis in het Net is de trotse sponsor van het linkeroog (1/196e deel) van de gekste zeehond op Texel (en dat zegt wat!): zeehond (Popcorn-) Rob bij Ecomare.

Actieve bezoekers: 4

©1999-2019 Spin in het Web te Apeldoorn.
Overname alleen na expliciete toestemming (zie ook colofon). Sommige onderdelen worden in licentie gebruikt. De copyright hiervan berust bij de licentiegevers.
Vis in het Net, Spin in het Web en Niet Het Laatste Nieuws zijn gedeponeerde merken.

Op deze site zijn onze Privacy voorwaarden van toepassing

Vis in het Net is ontworpen voor gebruik op een schermresolutie van 800x600 of hoger. We hebben de site ontwikkeld met Microsoft Internet Explorer 6.0 als testbrowser. Zie ook de colofon