oude archief | huidige archief

Máxima Bevalt Van Gezonde Jongen

Amsterdam - Nog geen uur na de kerkelijke huwelijksvoltrekking is prinses Máxima bevallen van een grote gezonde jongen van twaalf pond. Opvallend is dat Máxima haar zwangerschap tot aan de bevalling geheim heeft weten te houden, terwijl de baby, prins Jorge-Alexander, zo enorm is. Of het huwelijk hiermee een "moetje" blijkt te zijn hangt volgens de RVD af van wie de vader is.

Direct na het ja-woord kreeg Máxima haar eerste weeën. Terug in het paleis had de nieuwbakken prinses het even rustig, maar tijdens de balkonscène was ze echt niet meer te houden. "Ze trilde als een bezetene, schreeuwde het uit, had een opening van heb ik jou daar en liet liters zweet, en zo, langs haar dijen gutsen. Dat moet voor de mensen bij de Dam een vreemd gezicht zijn geweest," aldus de officiële RVD-vroedvrouw, die verkleed als hofdame voortdurend in de buurt van de jonge moeder is gebleven.

Een kwartiertje later beviel Máxima van Jorge-Alexander. Dat het echtpaar nog niet samen met het kind in het openbaar is geweest komt volgens ingewijden omdat Willem-Alexander niet onverdeeld gelukkig zou zijn met het feit dat hij niet wist dat Máxima zwanger was. Of Máxima het zelf wel wist, en of Willem-Alexander terugtellend tot een vervelende conclusie moet komen zal wel voor altijd een geheim van het hof blijven.

Overigens spreken de bronnen elkaar op dit vlak enigszins tegen. Eén anonieme bron die vooral in het verleden dicht bij de prins stond, maar nu niet meer in zijn kringen verkeert omdat het naar eigen zeggen "ongepast is als allerlei ex-en om zo'n fris stel blijven cirkelen" laat optekenen dat het haar "op basis van kennis over zijn fysiologie" bijzonder sterk lijkt als de kroonprins geen maagd meer is.

Anderen beweren echter dat Willem-Alexander wel degelijk de vader is en het koningshuis het kind verborgen houdt omdat ze bang zijn dat hij vanwege zijn corpulente voorkomen al direct het doelwit van spot zal zijn. Een enkele bron zegt te weten dat er ruzie is ontstaan, maar niet omdat Willem-Alexander niet de vader zou zijn, maar omdat Máxima niet de moeder is. De RVD onthoudt zich van ieder commentaar over deze zaak, afgezien van de algemene opmerking: "De nieuwe prins zal volgens de burgerlijke stand wél een kind van zijne koninklijke hoogheid zijn."

Vis in het Net heeft als enige lid van de Nederlandse mediagemeenschap mogelijkheid gezien een foto van de jongste prins te maken, toen men hem eventjes in de binnentuin van het Paleis Op De Dam van het mooie weer liet genieten. Wij willen ons distantiëren van alle roddel en achterklap over dit nieuwe appeltje van Oranje en accepteren Jorge-Alexander als prins en erfgenaam voor de troon van ons mooie en opnieuw iets gelukkiger vaderland, tot het tegendeel bewezen is.


Prins Jorge-Alexander is al wat ver voor zijn leeftijd van enkele uren

02-02-2002

oude archief | huidige archief

Welkom in het Vis in het Net Museum
Vanaf 10-2-2009 is Vis in het Net niet meer een actieve website met uw dagelijkse portie satire. De site is, met alle medewerkers, overgebracht naar dit museum. Veel plezier met de sentimental journey die een bezoekje aan tien jaar bloed, zweet en tranen (van het lachen natuurlijk) voortaan is.

Zie ook onze museumpagina en de speciale pagina ter nagedachtenis aan de popcornloterij.
(mededeling van de VVV Texel)

Zeerob

Vis in het Net is de trotse sponsor van het linkeroog (1/196e deel) van de gekste zeehond op Texel (en dat zegt wat!): zeehond (Popcorn-) Rob bij Ecomare.

Actieve bezoekers: 4

©1999-2019 Spin in het Web te Apeldoorn.
Overname alleen na expliciete toestemming (zie ook colofon). Sommige onderdelen worden in licentie gebruikt. De copyright hiervan berust bij de licentiegevers.
Vis in het Net, Spin in het Web en Niet Het Laatste Nieuws zijn gedeponeerde merken.

Op deze site zijn onze Privacy voorwaarden van toepassing

Vis in het Net is ontworpen voor gebruik op een schermresolutie van 800x600 of hoger. We hebben de site ontwikkeld met Microsoft Internet Explorer 6.0 als testbrowser. Zie ook de colofon