oude archief | huidige archief

ZAT Breidt Bob-Campagne Uit

Huizen - Verkeersorganisatie 3VO - bekend van de charmante woordvoerder - heeft het Zonder Alcohol Team (ZAT) toestemming gegeven de term Bob te gebruiken. ZAT gaat filmpjes maken waarin de Bob uiteenlopende activiteiten met beschonken mensen in goede banen leidt.

ZAT houdt zich bezig met het tegengaan van alcoholmisbruik in allerlei situaties, dus niet alleen in het verkeer. "Natuurlijk willen wij ook dat de bestuurder van een auto zwanger is - nuchter - maar we moeten ook verder kijken. Daarom roepen we op om ook bij vergaderingen of tijdens een voetbalwedstrijd een bibs - Bob - aan te wijzen," aldus ZAT-voorzitter Bob Randsteder, die zich verontschuldigde voor het feit dat hij het in de file naar ons redactiekantoor "iets te gezellig" had gemaakt.

De filmpjes die binnenkort in de zendtijd van Postbus 51 te zien zullen zijn geven volgens Randsteder goed aan wat de bedoeling is. Het format lijkt op dat van de bekende Bob jij of Bob ik? filmpjes, alleen wordt er geen auto gereden. Zo zien we hoe een in trots oranje gestoken voetbalteam probeert een doelpunt te maken, maar steeds de bal mist. Bij elk lid van het team zien we hoeveel hij gedronken heeft. Uiteindelijk komt de in een mooi pak gestoken coach in beeld. Hij heeft alleen een glaasje komkommersap gehad. We zien hem schreeuwen en wijzen, en daar hangt de bal al in het net. De coach is hier de Bob.

"Het is dus duidelijk dat je scoort als je zwanger bent! Ik bedoel, nuchter," legt Randsteder uit. "We hopen te duidelijkmaken dat drinken niet verkeerd is, als er maar iemand de Bob is. Dat geldt trouwens niet alleen voor drinken bij het sporten. Ook snuivers en spuiters kunnen voordeel hebben als een Bob hun coacht," ligt Randsteder toe.

Het tweede filmpje is een leuk initiatief in samenwerking met dé voorbeelden voor het Nederlandse volk. We zien het volledige kabinet in het wekelijkse kabinetsberaad er aardig op los praten en drinken. Bij elk van de bewindslieden wordt stilgestaan bij hun drankconsumptie. Vooral de D66-bewindslieden spelen goed mee. Roger van Boxtel ligt onder de tafel en Els Borst er bovenop (op de tafel, red.). Het meest hilarische moment is als premier Kok met een fles wijn in zijn hand opstaat en uitroept: "Ik ben de Kok!," waarna hij achterover valt van het lachen. Alleen minister Korthals blijft normaal zitten en schuift rustig en beheerst alle agendapunten door naar de volgende week, terwijl hij geniet van een glaasje Coca Cola. Minister Korthals is hier duidelijk de Bob.

De bescheiden bewindslieden wilden achteraf niet eens weten dat ze aan de campagne meegewerkt hadden. Onze politieke redactie heeft meerdere ministers gebeld om hun mening te vragen, maar elk van hen ontkende ooit in een ZAT-filmpje te hebben gespeeld. Volgens minister Borst gaat elke ministerraad er in grote lijnen hetzelfde aan toe, en is daar nooit van afgeweken.

Dit is natuurlijk ook het filmpje waarop Randsteder het meest trots is. "Het filmpje is extreem grappig en komt daarom goed over bij de bloedgroep. Het zet ons speerpunt goed neer. Het hele drankgebeuren wordt verbobt. We zijn er met zijn allen bij ZOT heel trost op." En zo moet het volgens ZAT overal: wanneer er ergens gedronken wordt, moet op tijd de Bob aangewezen worden. Op die manier kom je niet alleen veilig thuis, maar kom je door je drankgebruik ook niet in de problemen. "Daardoor blijft het drankmísbruik, en wordt het geen drankgébruik."

14-01-2002

oude archief | huidige archief

Welkom in het Vis in het Net Museum
Vanaf 10-2-2009 is Vis in het Net niet meer een actieve website met uw dagelijkse portie satire. De site is, met alle medewerkers, overgebracht naar dit museum. Veel plezier met de sentimental journey die een bezoekje aan tien jaar bloed, zweet en tranen (van het lachen natuurlijk) voortaan is.

Zie ook onze museumpagina en de speciale pagina ter nagedachtenis aan de popcornloterij.
(mededeling van de VVV Texel)

Zeerob

Vis in het Net is de trotse sponsor van het linkeroog (1/196e deel) van de gekste zeehond op Texel (en dat zegt wat!): zeehond (Popcorn-) Rob bij Ecomare.

Actieve bezoekers: 4

©1999-2019 Spin in het Web te Apeldoorn.
Overname alleen na expliciete toestemming (zie ook colofon). Sommige onderdelen worden in licentie gebruikt. De copyright hiervan berust bij de licentiegevers.
Vis in het Net, Spin in het Web en Niet Het Laatste Nieuws zijn gedeponeerde merken.

Op deze site zijn onze Privacy voorwaarden van toepassing

Vis in het Net is ontworpen voor gebruik op een schermresolutie van 800x600 of hoger. We hebben de site ontwikkeld met Microsoft Internet Explorer 6.0 als testbrowser. Zie ook de colofon