oude archief | huidige archief

Groot Dictee: Hermans Schrijft Elk Woord Fout

Den Haag - De echte uitblinkers van het jaarlijkse Groot Dictee der Nederlandse Taal komen natuurlijk meestal uit Vlaanderen, waar nou eenmaal weinig anders te doen is dan het zich aan dicteeclubcompulsies overgeven, maar ditmaal hoeft Nederland zich niet te schamen. Want wat nog nooit iemand, Belg of Nederlander, eerder is gelukt presteerde minister Hermans (Onderwijs) gisteren tijdens de twaalfde aflevering van Philip Freriks' finest hour. Met maar liefst 278 fouten had hij er precies één per woord.

Opvallend hierbij is dat de minister een ster is in samenstellingen: hij is immers één van de weinige deelnemers die uiteindelijk op het exact juiste aantal woorden uit wisten te komen. De minister wist dat decennialang één woord is, net als vanjewelste en halsoverkop. Hij had alleen geen idee hoe het te schrijven - hij schreef desennialanch, vanjewelllllllste en halsoferquope.

In de regel zijn de uitslagen van de prominenten een goed bewaard geheim en worden hun uitwerkingen direct na het vaststellen van de eindscore en het afhandelen van de protesten vernietigd. Maar in het geval van minister Hermans is zijn werk bewaard, in de eerste plaats vanwege de wel zeer opvallende prestatie, die natuurlijk voor het nageslacht bewaard dient te worden, maar ook omdat de minister inderdaad protest aangetekend heeft. Het lukte de jury echter niet dit "sgrivtluk protezd" te ontcijferen, waarop besloten werd dit "ondersteunend bewijs" bij het originele werk te archiveren voor het geval de minister later nog mondeling komt klagen.

Na de uitzending probeerde Hermans ongezien het gebouw van de Eerste Kamer - waar de prominenten en gewone mensen, gewoontegetrouw op de slapende senatoren zittende, hun monnikenwerk verrichtten - uit te vluchten, maar dat ging zomaar niet. De vooral bij het gewone volk in de straat zeer geliefde minister werd van alle kanten bestormd door enthousiaste journalisten en mededeelnemers, die hem wilden feliciteren met zijn uitzonderlijke tour de force.

Toen het langzaam tot de minister doordrong dat hij iets speciaals had gepresteerd kwam hij ook tot de conclusie dat elke gêne voor zijn uitslag overbodig was. Mompelde hij eerst nog iets als "ik had mijn dag niet", enkele minuten later sprak een trotse minister Hermans - auteur van het autobiografisch werk Ik, de ghostwriter van Loek Hermans - over de "gave" die hij al "van jongst af met woorden" had.

De minister heeft vandaag in een dankbrief aan de organisatie van het Dictee Philip Freriks gevraagd om in het belang van de fonetisch ingestelde deelnemers voortaan iets duidelijker en het liefst letter voor letter te dicteren. Tevens roept Hermans de opstellers van de tekst op volgens jaar in elk geval méér woorden te gebruiken, om hem - en anderen - in de gelegenheid te stellen "mein zir excespiotioneel zuuk6" te overtreffen.

18-12-2001

oude archief | huidige archief

Welkom in het Vis in het Net Museum
Vanaf 10-2-2009 is Vis in het Net niet meer een actieve website met uw dagelijkse portie satire. De site is, met alle medewerkers, overgebracht naar dit museum. Veel plezier met de sentimental journey die een bezoekje aan tien jaar bloed, zweet en tranen (van het lachen natuurlijk) voortaan is.

Zie ook onze museumpagina en de speciale pagina ter nagedachtenis aan de popcornloterij.
(mededeling van de VVV Texel)

Zeerob

Vis in het Net is de trotse sponsor van het linkeroog (1/196e deel) van de gekste zeehond op Texel (en dat zegt wat!): zeehond (Popcorn-) Rob bij Ecomare.

Actieve bezoekers: 4

©1999-2019 Spin in het Web te Apeldoorn.
Overname alleen na expliciete toestemming (zie ook colofon). Sommige onderdelen worden in licentie gebruikt. De copyright hiervan berust bij de licentiegevers.
Vis in het Net, Spin in het Web en Niet Het Laatste Nieuws zijn gedeponeerde merken.

Op deze site zijn onze Privacy voorwaarden van toepassing

Vis in het Net is ontworpen voor gebruik op een schermresolutie van 800x600 of hoger. We hebben de site ontwikkeld met Microsoft Internet Explorer 6.0 als testbrowser. Zie ook de colofon