oude archief | huidige archief

Denk-rsi Echt Tussen Oren

Rijswijk - Rsi is een populaire ziekte. Sinds mensen van Pia Dijkstra, de overheid of hun baas te horen krijgen dat er zoiets is als rsi - muisarmen, stofzuigruggen, peutervingers en dergelijke - is het aantal klachten explosief gestegen. Zo explosief, dat politici soms voorzichtig suggereren dat rsi wel eens "tussen de oren" zou kunnen zitten. Daar blijkt nu meer waarheid in te zitten dan gedacht, want onderzoekers van TNO hebben een variant gevonden die inderdaad tussen de oren zit, de zogenaamde denk-rsi.

Denk-rsi (drsi) is een echte vorm van rsi. De ziekte kan ontstaan door keer op keer hetzelfde te denken, meestal in een werksituatie. Denkpatronen als Hoelang nog tot vijf uur? of Heb ik al een tweede bakkie gehad? kunnen tot lichte vormen van drsi leiden, maar de zwaardere vormen ontstaan bij de zwaardere, of althans meer ingewikkelde gedachtegangen.

Een voorbeeld hiervan is de enige maanden door TNO geobserveerde patiënt Bob van Gijzel - natuurlijk niet zijn echte naam - die in het afgelopen jaar veel meer heeft moeten denken dan daarvoor, en daarbij steeds dezelfde soort afwegingen heeft moeten maken. Dit betrof langdurige overwegingen die soms meer dan een kwartier in beslag namen en vol zaten met gedachtesprongen en -vluchten, maar die toch steeds weer bij het beginpunt uitkwamen - in dit geval de overweging misschien moet ik toch maar opstappen.

Net als bij andere rsi-varianten werd het steeds moeilijker om het overbelaste lichaamsdeel nog gericht te gebruiken. De patiënt kon zijn werk nog prima uitvoeren, behalve dan wanneer hij daarbij zijn brein moest gebruiken. En hoewel dat in zijn positie niet al te vaak nodig was, wilde hij in die gevallen toch zelf zijn taken uitvoeren, wat de situatie alleen maar verergerde. Uiteindelijk kreeg de patiënt het gevoel de controle over zijn denken helemaal kwijt te zijn, wat door derden kon worden bevestigd. Hem moest volledige rust voorgeschreven worden.

Volgens TNO is drsi één van de meest voorkomende rsi-achtige ziekten in Nederland. "Er wordt nogal wat afgemaald in Nederland," zegt TNO-psycholoog professor R. Diekstra. "Veel mensen denken dat ze niet teveel op steeds dezelfde manier denken, maar dat is op de keper beschouwd een gevaarlijke denktrant, dachten wij." Gedachten als Wat eten we vanavond, Ik ga bij haar weg en Nog één biertje komen bij sommige groepen - in de voorbeelden respectievelijk politieagenten, veertigers en studenten - zo vaak voor dat er over een epidemie kan worden gesproken.

Diekstra adviseert mensen dan ook goed aan de mogelijkheid van drsi te denken, zij het niet te hard: "Vermijd al te moeilijke situaties zoals kruispunten en keuzemenu's van telefooncentrales, want hier zitten vaak de repetitieve gedachtegangen als Ik ga toch rechtdoor op dezelfde weg? en Nee, nee, nee, ook niet, het zit er niet bij." Verder pleit Diekstra voor het afschaffen van de zomertijd, volgens het rapport de oorzaak van duizenden drsi-gevallen.

Op onze vraag of door deze ban op het denken het kind niet met het badwater wordt weggegooid en Nederland dan wel drsi-vrij, maar toch intellectueel bezien terug in de Middeleeuwen zal zijn, wilde de TNO-onderzoeker om medische redenen geen antwoord geven.

05-12-2001

oude archief | huidige archief

Welkom in het Vis in het Net Museum
Vanaf 10-2-2009 is Vis in het Net niet meer een actieve website met uw dagelijkse portie satire. De site is, met alle medewerkers, overgebracht naar dit museum. Veel plezier met de sentimental journey die een bezoekje aan tien jaar bloed, zweet en tranen (van het lachen natuurlijk) voortaan is.

Zie ook onze museumpagina en de speciale pagina ter nagedachtenis aan de popcornloterij.
(mededeling van de VVV Texel)

Zeerob

Vis in het Net is de trotse sponsor van het linkeroog (1/196e deel) van de gekste zeehond op Texel (en dat zegt wat!): zeehond (Popcorn-) Rob bij Ecomare.

Actieve bezoekers: 4

©1999-2019 Spin in het Web te Apeldoorn.
Overname alleen na expliciete toestemming (zie ook colofon). Sommige onderdelen worden in licentie gebruikt. De copyright hiervan berust bij de licentiegevers.
Vis in het Net, Spin in het Web en Niet Het Laatste Nieuws zijn gedeponeerde merken.

Op deze site zijn onze Privacy voorwaarden van toepassing

Vis in het Net is ontworpen voor gebruik op een schermresolutie van 800x600 of hoger. We hebben de site ontwikkeld met Microsoft Internet Explorer 6.0 als testbrowser. Zie ook de colofon