oude archief | huidige archief

Emmeloord-Overleg Urker Deling Mislukt

Emmeloord - Het overleg tussen de verschillende partijen over de verdeling van de macht in Urk, dat vorige week in Boerderij Viszicht te Emmeloord is begonnen, is na een vergadersessie van 48 uur afgebroken, zonder dat er concrete resultaten zijn geboekt. Vooral het dispuut over het vuurtorenplein bleek een te harde noot om te kraken.

De twee belangrijkste partijen waren elk gematigd optimistisch aan het overleg begonnen. Het heersende moslim bewind onder leiding van Koning Yucel I was altijd al bereid tot onderhandeling met de andere partijen. "Een dispuut dient ter tafel gelegd te worden, de pennen dienen voor zwaarden te worden opgenomen," aldus de breedsprakige woordvoerder Kemal Bazurk namens de koning. De oppositie, die zich sinds de wapenstilstand in de bloedige strijd tussen de Christelijke Vissers Urk (CVU) en de Urker Vishandelaren voor Christus (UVC), heeft verenigd in het platform Urker Christelijke Visserijbelangen (UCV), hoopte samen met de stichting Traditioneel Urk (TURK, bestaande uit christenen die niets met de visserij te maken hebben maar bijvoorbeeld de post rond brengen) op deze manier in ieder geval een stap dichter bij de hereniging met Nederland te komen.

Dat hier niets van terecht gekomen is, is vooral te wijten aan de starre opstelling van beide partijen met betrekking tot het voormalige vuurtorenplein, zo laat een woordvoerder van onderhandelaar N. Vis weten. Sinds Yucel I vorig jaar koning van Urk werd doet de vuurtoren dienst als paleis. De UCV en TURK vinden echter dat het plein toekomt aan de traditioneel Urker bevolking, voor wie het een belangrijke historische plek is. Volgens de volkswijsheid zou hier immers Noach aan land zijn gekomen in zijn Ark, wat volgens verschillende lezingen een vissersboot, een haring-met-uitjes verkoopboot of een postschip was.

De oppositie eist dan ook volledige zeggenschap over het vuurtorenplein en de omliggende gebieden. Zij stellen een opdeling voor, waarin Yucel I het oostelijke deel van het voormalige eiland krijgt, met als centrale plaats shoarmazaak Het Malsche Lam. De oppositie zou dan West-Urk in haar bezit krijgen (zie afbeeldingen). De scheidingslijn zou bewaakt moeten worden door een vredesmacht van de Zwolse Scoutinggroep De Padvinders.

De religieus adviseur van de regeringsdelegatie, de ex-gereformeerde voorganger Ds. B. van Herenzurk, wijst elke wijziging in de situatie rond het vuurtorenplein echter af, omdat het ook voor zijn gemeenschap een heilige plaats is: "Het is de woonplaats van onze goede koning en bovendien kun je bij helder weer Mekka zien liggen." Dat het herstel van de traditionele functie van de toren het aantal vastgelopen boten aanzienlijk zou kunnen verminderen gelooft van Herenzurk niet. "Die mensen van de UCV beweren nou eenmaal van alles om hun gelijk te krijgen," aldus de VUGVA-voorganger.

Nu dit overleg mislukt is, is het maar de vraag hoe het verder moet in Urk. Dat de spanningen opnieuw zullen oplopen lijkt zeker, nu de verschillende paramilitaire groepen uit het schuilplaatsen in het Urker Bos tevoorschijn kruipen en koning Yucel I zijn politiemacht in staat van paraatheid heeft gebracht.

26-07-2000

oude archief | huidige archief

Welkom in het Vis in het Net Museum
Vanaf 10-2-2009 is Vis in het Net niet meer een actieve website met uw dagelijkse portie satire. De site is, met alle medewerkers, overgebracht naar dit museum. Veel plezier met de sentimental journey die een bezoekje aan tien jaar bloed, zweet en tranen (van het lachen natuurlijk) voortaan is.

Zie ook onze museumpagina en de speciale pagina ter nagedachtenis aan de popcornloterij.
(mededeling van de VVV Texel)

Zeerob

Vis in het Net is de trotse sponsor van het linkeroog (1/196e deel) van de gekste zeehond op Texel (en dat zegt wat!): zeehond (Popcorn-) Rob bij Ecomare.

Actieve bezoekers: 1

©1999-2019 Spin in het Web te Apeldoorn.
Overname alleen na expliciete toestemming (zie ook colofon). Sommige onderdelen worden in licentie gebruikt. De copyright hiervan berust bij de licentiegevers.
Vis in het Net, Spin in het Web en Niet Het Laatste Nieuws zijn gedeponeerde merken.

Op deze site zijn onze Privacy voorwaarden van toepassing

Vis in het Net is ontworpen voor gebruik op een schermresolutie van 800x600 of hoger. We hebben de site ontwikkeld met Microsoft Internet Explorer 6.0 als testbrowser. Zie ook de colofon