oude archief | huidige archief

Ook Daklozenkrant Gratis

Amsterdam - Het immense succes van de gratis stationskranten Metro en Spits heeft ertoe geleid dat de verkoop van Z, de Amsterdamse Daklozenkrant, bijna tot nul gedaald is. Volgens de begeleiders van het project, Nieuwenhorst, van der Hoven en Hoemelahup Projectbeheer, Crisisopvang en Toiletreiniging (NH&H PCT), is dit zo omdat "steeds meer mensen erachter komen dat je kwaliteit ook gratis kan krijgen." Men heeft daarom besloten om per direct over te gaan op gratis edities van de daklozenkrant. Vanaf volgende week maandag kunnen mensen de Z gratis in ontvangst nemen van de dakloze verkoper, niet alleen op het station, maar op vertrouwde plaatsen als bij de uitgang van de supermarkt, in het urinoir en naast de pin-automaat.

Van der Hoven, manager Projectbeheer van NH&H PCT, stelt dat "ook de daklozenmarkt rijp is voor het paid-by-advertisement concept." Een onderzoek uitgevoerd in de Amsterdamse Binnenstad door het CBS, NIPO en NOB Kijk- en Luisteronderzoek in opdracht van Vis in het Net, laat echter zien dat geen mens de Z leest. 70% van de kopers heeft elk nummer minder dan 3 minuten in zijn bezit en 30% daarvan neemt de krant überhaupt niet mee, maar geeft de verkoper gemiddeld een gulden extra "voor het weggooiwerk". Slechts 5 procent van de kopers neemt de krant mee naar huis, en hiervan heeft 98% één of meer knaaghuisdieren, zo blijkt uit onze uitgebreide vragenlijst.

"Het is ons ook opgevallen dat niet de Z, maar de dakloze verkoper ervan ons eigenlijke medium is," vertelt Van der Hoven na enige aarzeling. "Vandaar ook dat onze sales-activiteiten - op enkele advertenties van dierenwinkels en ravioli-blikken na - daar op gericht zijn. Afhankelijk van de normale lokatie van de dakloze, of de R.FG.A., de Roofless Free-Give Agent zoals wij hem liever noemen, kunnen verschillende campagnes opgestart worden met betrekking tot de kleding van de verkoper. Zo voeren wij een campagne met EDAH petjes via onze AH-gebonden R.FG.A.'s, en zijn we bezig met het opzetten van een project van Kentucky Fried Chicken bij de stations. Ook kunnen de verkopers natuurlijk nog actiever ingezet worden, zoals we bijvoorbeeld nu uitproberen bij de campagne van het Amstelhotel bij, en als ze de kans krijgen in, Hotel De l'Europe."

Volgens het business-plan van NH&H PCT zal de nieuwe opzet op den duur zo'n 300 duizend gulden per maand op kunnen leveren. Voor de dakloze verkoper zijn er maaltijdbonnen en een "R.FG.A. of the month" competitie.

08-09-1999

oude archief | huidige archief

Welkom in het Vis in het Net Museum
Vanaf 10-2-2009 is Vis in het Net niet meer een actieve website met uw dagelijkse portie satire. De site is, met alle medewerkers, overgebracht naar dit museum. Veel plezier met de sentimental journey die een bezoekje aan tien jaar bloed, zweet en tranen (van het lachen natuurlijk) voortaan is.

Zie ook onze museumpagina en de speciale pagina ter nagedachtenis aan de popcornloterij.
(mededeling van de VVV Texel)

Zeerob

Vis in het Net is de trotse sponsor van het linkeroog (1/196e deel) van de gekste zeehond op Texel (en dat zegt wat!): zeehond (Popcorn-) Rob bij Ecomare.

Actieve bezoekers: 1

©1999-2019 Spin in het Web te Apeldoorn.
Overname alleen na expliciete toestemming (zie ook colofon). Sommige onderdelen worden in licentie gebruikt. De copyright hiervan berust bij de licentiegevers.
Vis in het Net, Spin in het Web en Niet Het Laatste Nieuws zijn gedeponeerde merken.

Op deze site zijn onze Privacy voorwaarden van toepassing

Vis in het Net is ontworpen voor gebruik op een schermresolutie van 800x600 of hoger. We hebben de site ontwikkeld met Microsoft Internet Explorer 6.0 als testbrowser. Zie ook de colofon