oude archief | huidige archief

Lek: Van Aartsen eist torentje

Den Haag - In een geheime briefwisseling tussen minister van Aartsen (bz) en minister-president Kok heeft van Aartsen onomwonden geëist dat hij per direct bevorderd worde tot minister-president, omdat zijn carrière daar aan toe is, zo heeft onze Haagsche redactie uit betrouwbare bron vernomen.

De bron, waarvan wij de identiteit niet kunnen prijsgeven, beweert de brieven persoonlijk onder ogen te hebben gehad. Met het prijsgeven van deze gevoelige informatie handelt hij naar eigen zeggen uit wrok tegen zijn werkgever, die hem deze zomer verbood zijn bermuda tijdens het werk te dragen.

Van Aartsen is onlangs begonnen met een publiekscampagne om de populairste politicus in Nederland te worden. Momenteel vindt hij zichzelf nog significant leuker en belangrijker dan de gemiddelde Nederlander, maar het onlangs opgerichte directoraat Toekomst Jozias (TJ), waarvoor de bovenste 5 verdiepingen van het departement zijn uitgeruimd, moet hier snel verandering in brengen. De nu opgestarte campagne bestaat uit twee Postbus 51 folders ("Wijs op reis met van Aartsen" en "De ECHTE reden waarom van Aartsen zijn rechtenstudie niet heeft afgemaakt"), een serie posters voor in schoollokalen (de minister staat trots glimlachend op de foto in Kosovo, Turkije, Colombia en Ter Apel), en een telefoonnummer met 24 uur per dag informatie over het leven en werk van de minister (0900-AARTSEN, ook 0900-ABSURDO).

Volgens onze bron schrijft de minister letterlijk: Het is niet aan de MP als PIP in de MR om zo blokkerend te werken. Volgens de analyse van TJ kan de lijn BiZa - LNV - BZ alleen vervolgd worden met MP en, uiteindelijk, PN.
[Voor het plezier van de puzzelaars onder de lezers, hebben we de betekenis van de afkortingen onderaan deze editie geplaatst, red.]

De minister-president zou naar verluid hebben geantwoord: Er kleven enkele juridische problemen aan je voorstel. Dat kon jij natuurlijk ook niet weten. Maar een flesje ouwe klare en die nieuwe LP van James Last zouden me misschien kunnen helpen een "staatsrechtelijk oogje" dicht te knijpen.

Afkortingen in de vermeende brief van Minister van Aartsen aan Minister-President Kok:
 
MP Minister-president
PIP Primus Inter Pares
MR Ministerraad
TJ Toekomst Jozias
BiZa Binnenlandse Zaken
LNV Landbouw, Natuurbeheer & Visserij
BZ Buitenlandse Zaken
PN Paleis Noordeinde
Red Redactie
Terug naar het artikel

01-09-1999

oude archief | huidige archief

Welkom in het Vis in het Net Museum
Vanaf 10-2-2009 is Vis in het Net niet meer een actieve website met uw dagelijkse portie satire. De site is, met alle medewerkers, overgebracht naar dit museum. Veel plezier met de sentimental journey die een bezoekje aan tien jaar bloed, zweet en tranen (van het lachen natuurlijk) voortaan is.

Zie ook onze museumpagina en de speciale pagina ter nagedachtenis aan de popcornloterij.
(mededeling van de VVV Texel)

Zeerob

Vis in het Net is de trotse sponsor van het linkeroog (1/196e deel) van de gekste zeehond op Texel (en dat zegt wat!): zeehond (Popcorn-) Rob bij Ecomare.

Actieve bezoekers: 1

©1999-2019 Spin in het Web te Apeldoorn.
Overname alleen na expliciete toestemming (zie ook colofon). Sommige onderdelen worden in licentie gebruikt. De copyright hiervan berust bij de licentiegevers.
Vis in het Net, Spin in het Web en Niet Het Laatste Nieuws zijn gedeponeerde merken.

Op deze site zijn onze Privacy voorwaarden van toepassing

Vis in het Net is ontworpen voor gebruik op een schermresolutie van 800x600 of hoger. We hebben de site ontwikkeld met Microsoft Internet Explorer 6.0 als testbrowser. Zie ook de colofon